Разгон протеста в Бахрейне по-британски

KRYPTOCIDE